19.01.18

Teabespetsialist

Ametikoha eesmärk on teabe kogumine ja edastamine, pressiteadete koostamine ning infomaterjalide toimetamine. Samuti valla ametlike infokanalite arendamine ja tegevuse korraldamine. Juhib vallalehe toimetuse tööd, osaleb kodulehekülje ja sotsiaalmeediakanalite ajakohasuse tagamises ning toetab ametiasutust ametliku informatsiooni edastamises adressaatidele.

Nõuded kandidaadile:

Soovitatavalt ajakirjandusalane kõrgharidus;

Omab arvutialaseid teadmisi sh tunneb kujundus- ja küljendusprogramme;

Omab B-kategooria juhtimisõigust;

Omab kogemust erinevate ajakirjandusžanrite koostamisel;

On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;

On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega.

 

Teenistuskoht asub

Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja

Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee

Kandideerimistähtaeg 31.01.2018

 

Kandideerimiseks esitada:

CV

Motivatsioonikiri koos palgasooviga

Haridust tõendava dokumendi koopia

Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas" (pikkus kuni 2lk)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018

Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, priit.lomp@kastre.ee

Toimetaja: MART KEERUTAJA