12.01.18

Sotsiaaltööspetsialist

 

Ametikoha eesmärk on piirkondliku (Võnnu) sotsiaaltöö koordineerimine ja elluviimine. Taotleja abivajaduse hindamine ning tegevuste korraldamine inimeste elukvaliteedi toimetuleku ja osalusvõime säilitamiseks ja kasvatamiseks. Valdkondlike andmebaaside täiendamine ja abivajajate nõustamine.

 

Nõuded kandidaadile:

Soovitavalt kõrgharidus või töökogemus sotsiaaltöö valdkonnas;

Omab arvutialaseid teadmisi;

Omab B-kategooria juhtimisõigust;

Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;

On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;

On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega.

 

Teenistuskoht asub

Tartumaa, Kastre vald, Võnnu alevik

Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee

Kandideerimistähtaeg 17.01.2018

 

Kandideerimiseks esitada:

CV

Motivatsioonikiri koos palgasooviga

Haridust tõendava dokumendi koopia

Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas" (pikkus kuni 2lk)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018

Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, priit.lomp@kastre.ee
Toimetaja: MART KEERUTAJA