12.01.18

Sotsiaalosakonna juhataja

Ametikoha eesmärk on sotsiaal-, tervishoiu- ja haridusvaldkonna töö koordineerimine, samuti valdkonnapoliitikate väljatöötamine, arendamine ja elluviimine. Osakonna ja valdkondlike komisjonide juhtimine, samuti osalemine pikaaegsete ja keerukamate klienditöö ümarlaudades.

 

Nõuded kandidaadile:

Sotsiaalalane mag. kõrgharidus, töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;

Omab arvutialaseid teadmisi;

Omab B-kategooria juhtimisõigust;

Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;

On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;

On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega;

Kasuks tuleb varasem klienditöö kogemus.

 

Teenistuskoht asub

Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja

Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee

Kandideerimistähtaeg 17.01.2018

 

Kandideerimiseks esitada:

CV

Motivatsioonikiri koos palgasooviga

Haridust tõendava dokumendi koopia

Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas" (pikkus kuni 2lk)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018

Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, priit.lomp@kastre.ee
Toimetaja: MART KEERUTAJA