19.01.18

Jurist-menetlusspetsialist

 

Ametikoha eesmärk on tagada ametiasutuse tegevuse õiguspärasus, samuti vallavolikogu, vallavalitsuse ja tema teenistujate õigusalane nõustamine ning osalemine õigusaktide ja lepingute koostamises. Samuti väärteomenetluste läbiviimine ja menetluses osalemine vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel ja volitusel.

Nõuded kandidaadile:

Juriidiline kõrgharidus, töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;

Omab kogemust väärtegude menetlemisel;

Omab arvutialaseid teadmisi;

Omab B-kategooria juhtimisõigust;

Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;

On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;

On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning analüüsi- ja sünteesivõimega.

 

Teenistuskoht asub

Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja

Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee

Kandideerimistähtaeg 31.01.2018

Kandideerimiseks esitada:

CV

Motivatsioonikiri koos palgasooviga

Haridust tõendava dokumendi koopia

Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas" (pikkus kuni 2lk)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018

Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, priit.lomp@kastre.ee
Toimetaja: MART KEERUTAJA