12.01.18

Huviharidus- ja noorsootööspetsialist

Ametikoha eesmärk on huviharidus- ja noorsootöövaldkonna töö koordineerimine, samuti valdkonnapoliitikate väljatöötamine, arendamine ja elluviimine. Koordineerib vallas tegutsevate spordiasutuste ning noorte- ja huvikeskuste tööd. Menetleb huvikoolide, huviringide ja –laagrite toetuste osalustasude taotlusi ning teisi valdkondlike avaldusi. Valdkondlike andmebaaside loomine ja täiendamine.

Nõuded kandidaadile:

Noorsootööalane kõrgharidus, soovitatavalt töökogemus avalikus sektoris vähemalt 1 aasta;

Omab arvutialaseid teadmisi;

Omab B-kategooria juhtimisõigust;

Omab teadmisi kehtivatest õigusaktidest ning oskab neid oma töös kasutada;

On otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas täidab oma kohustusi täpselt ja õigeaegselt;

On hea suhtlemis- ja väljendusoskusega, hea pingetaluvusega ning  analüüsi- ja sünteesivõimega.

 

Teenistuskoht asub

Tartumaa, Kastre vald, Kurepalu küla, Vallamaja

Teenistuskoha ametijuhendiga on võimalik tutvuda ww.haaslava.ee

Kandideerimistähtaeg 17.01.2018

 

Kandideerimiseks esitada:

CV

Motivatsioonikiri koos palgasooviga

Haridust tõendava dokumendi koopia

Essee „Valdkonna võimalused ja väljakutsed Kastre vallas" (pikkus kuni 2lk)

Tööle asumise aeg esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 01.03.2018

Lisainfo: vallavanem Priit Lomp, 56 982 166, priit.lomp@kastre.ee
Toimetaja: MART KEERUTAJA