Kastre vald

valimised Volikogu otsused


Kastre Vallavolikogu Protokollid

Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 istungi protokoll nr 2 (registreerimisleht) (lisad 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
Kastre Vallavolikogu 25.10.2017 istungi protokoll
 nr 1 (registreerimisleht)

Kastre Vallavolikogu otsused

Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 9 Vallavanematele ja vallavolikogu esimeestele hüvitise maksmine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 8 Abivallavanema töötasu määramine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 7 Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikmete kinnitamine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 6 Vallavanema töötasu määramine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 5 Vallavanema valimine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 4 Revisjonikomisjoni liikmete valimine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 3 Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
Kastre Vallavolikogu 01.11.2017 otsus nr 2 Alatiste komisjonide moodustamine

Kastre Vallavolikogu 25.10.2017 otsus nr 1 Kastre Vallavolikogu aseesimehe valimine

 

Kastre Vallavolikogu määrused